Hari Hak Asasi Mahasiswa
学生权利日
Deklarasi Belia dan Mahasiswa
青年与学生宣言
8th Jun 2010
Pengenalan

Pada 8 Jun 2001, 7 mahasiswa yang menyertai perhimpunan pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri telah dibuang universiti oleh Akta Universiti dan Kolej 1971. Mereka tidak dibenarkan belajar semula di universiti sehingga hari ini. Sebagai penghormatan yang tertinggi pengorbanan mereka, belia dan mahasiswa telah menetapkan hari ini sebagai Hari Hak Asasi Mahasiswa. Oleh itu, sabagai belia, mahasiswa serta warganegara Malaysia, kami telah bersedia untuk bertanggungjawab serta menyeru pemyertaan pemimpin negara supaya memandang serious tentang halangan yang dihadapi dalam kesedaran sosial pemuda dan mahasiswa. Oleh itu, kerjasama harus dilakukan untuk meningkatkan kesedaran sosial dan politik pemuda dan mahasiswa negara kita.

导言
2001年的6 月8日这一天,7位大专生因支持内安法令废除集会而惨遭1971年大专法令的迫害,至今尚未恢复学籍。全国青年与学生团体在此对他们的牺牲表示最高的敬 意,因此拟定这一天成为了大专生权利日。因此,今年的6月8日,身为青年与大专生,今天和明天的大马公民,我们已做好准备承担应有的责任,并吁请国家领导 人和我们一起正视青年与学生社会醒觉的障碍,和我们共同努力,以更进一步推动全国青年与学生的社会与政治醒觉。

SISTEM PENDIDIKAN 教育制度

SISTEM PENDIDIKAN YANG MEMENTINGKAN PELAJAR

Kami membantah pendidikan yang berasaskan peperiksaan. Ini adalah kerana pendidikan yang berlandaskan peperiksaan akan menyebabkan persaingan yang negatif. Situasi ini akan menyebabkan, pelajar hanya focus kepada pelajaran dan mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap masyarakat. Keputusan peperikasaan hanya suatu cara yang menilaikan diri sendiri tetapi bukan untuk tujuan pendidikan .  Oleh itu, kami menuntut untuk system pendidikan yang berlandaskan keutamaan pelajar.

以学生为主的教育制度

以考试成绩作为淘汰标准的教育制度导致不良竞争,为了生存,学生只好只顾自身学业,对社会漠不关心。成绩只是自我评估的方式,不是教育的目的,更不应该是淘汰人的标准才不会为了考试导致忽略学习的目的。我们强烈要求以学生为主的教育制度,反对以考试为主的教育。

PELUANG PENDIDIKAN YANG SERATA

Pendidikan merupakan hak asasi manusia. Justeru itu,  kami menuntut untuk peluang mendapat pendidikan yang sama rata dan membantah penswastaan pendidikan. Pendidikan tidak seharusnya dijadikan sebagai alat mengaut untung untuk kapitalis. Kerajaan harus memikul tanggungjawabnya untuk memastikan setiap rakyat mempunyai peluang untuk mendapat peluang pendidikan yang percuma dengan tidak kira bangsa, agama, jantina dan kekayaan. Tiada sesiapapun boleh meragut hak asasi ini. Situasi ini dapat mengelakkan pelajar hanya fokus kepada persaingan dalam pendidikan kerana takut disingkirkan.

平等教育机会,教育是基本权利

我们要求平等的 教育机会,因为教育是基本人权,并反对把教育商业化。教育更不应该成为商家谋利与交易的管道,政府有必要承担起教育责任,确保每一个公民,不分种族,宗 教,性别与贫富都有免费受教育的机会,没有一个人可以被夺走此权利,被淘汰。这将可以避免学生为了不被淘汰而只注重竞争的教育现况。

PENDIDIKAN SIVIL

Kerajaan harus menanbahkan budjet pendidikan negara supaya dapat memuatkan pendidikan sivil dan pengetahuan hak asasi manusia dalam pendidikan formal negara kita. Pada masa yang sama, kerajaan juga harus membekalkan lebih banyak peluang kerjasama antara badan bukan kerajaan yang berasaskan hak sasi manusia dengan pendidikan. Ini dapat memastikan kesedaran sivil masyarakat dapat ditingkatkan.

公民教育

政府应该增加教育经费并把公民社会意识,人权意识等人文教育纳入我国的正规教育。同时提供更多合作管道与空间予人权教育非政府组织,以确保大马公民意识和思维的形成与普及化。

KEBEBASAN AKADEMIK

Kami membantah segala sIstem pendidikan yang  memenuhi permintaan sam  ada  pemasaran atau agenda parti politik terutamanya Barisan Nasional yang berasakan agenda perkauman. Ini akan menyebabkan institusi pendidikan memproseskan pelajar yang berjenis “makanan tin”. Oleh itu, kami memegang bahawa setiap institusi pendidikan terutamanya universiti harus mempunyai kuasa autonomi dan kebebasan akademik. Pada masa yang sama, kami juga menyeru pihak berkuasa untuk memberhentikan segala penindasan terhadap staf akedemik. 

学术自由

我们反对符合市 场或符合个别政党政治议程的教育制度,更不应该把教育种族化以符合国阵的种族政治议程。被市场或政治所操控的教育只会让学府生产出更多‘罐头型’学生,所 以我们坚持校园应拥有自主权,尤其是大学,更应享有学术自由权,并停止一切学术审核,或打压校园学术人员的行为。

PELBAGAI DAN PENDIDIKAN BAHASA IBUNDA

Kami juga menuntut untuk pendidikan yang terdiri daripada pelbagai jurusan dan bahasa. Ini adalah kerana situasi begini akan mewujudkan tolenrasi pendidikan dan mengelakkan daripada kehilangan peluang pendidikan untuk segelintir masyarakat. Kami juga menekankan bahawa pendidikan ibunda merupakan hak asasi manusia dan tambahan pula pendidikan ibunda dapat memastikan penguasaan pengetahuan yang telah diajar dalam sekolah. Kami membantah Barisan Nasional yang cuba mempolitikan pendidikan bahasa ibunda. Di sini kami ingin menegaskan bahawa pendidikan ibunda tidak berlandaskan isu perkauman dan tidak dimiliki oleh sesiapa kaum, sesiapa sahaja juga boleh memperlajarinya. Justeru itu kami membantah pendidikan yang hanya fokus kepada satu jurusan. Pendidikan seharusnya mempunyai pelbagai jurusan dan hanya dengan ini, semua pihak dapat saling belajar.

多元与母语教育

我们要求多元与 多语言教育,因为如此才能保障教育的包容性,避免学生因语言问题而失去教育机会。同时我们也坚持母语教育是基本权利,而且母语教育更能确保学生可以掌握所 传授的知识。我们反对国阵把母语教育种族政治化,语言教育其实并无种族性,它不属于任何单一种族,任何人都可以学习。因此我们坚决反对单一语言,单一源流 教育。教育应当是多元,百花齐放的,这样才能确保各方可以互补长短,互相学习。

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI《大专法令》

MANSUHKAN AUKU

Tuntutan utama kami ialah mansuhkan AUKU yang bermotifkan politik. Akta zalim yang diwujudkan semata-mata untuk mengukuhkan kedudukan politik sesetangah pihak, tanpa mempertimbangkan perkembangan akademik, adalah sesuatu yang akan menjejaskan kualiti mahasiswa. Justeru, akta zalim ini harus dimansuhkan. Akta Universiti yang melindungi demokrasi kampus, autonomi pelajar, dan kebebasan akademik harus diwujudkan untuk mengantikan akta yang zalim ini, AUKU. Dengan ini, barulah hak mahasiswa dapat dijamin, dan seterusnya turut menjamin kualiti mahasiswa dan memastikan kesedaran politik mahasiswa.

废除《大专法令》

完全废除以政治 利益为前提的《大专法令》是我们首当其冲的诉求。作为维护政权工具的《大专法令》,并未以学术为考量,是残害学生素质的恶法,应当废除。以保障校园民主, 学生自治和学术自由的《大学法》来取代《大专法令》,才得以保障学生应有的权利,从而确保大专生的优良素质及政治醒觉。

DEMOKRASI KAMPUS

Kami menyeru agar demokrasi kampus dikembalikan kepada universit dan kolej universiti. Pusat pengajian tinggi harus mempunyai hak bertadbir yang bermotifkan akademik, dan bukannya seperti AUKU yang memberikan kuasa yang sepenuhnya kepada kementerian pengajian tinggi. Sekiranya pusat pengajian tinggi dapat ditakbir secara bersama-sama oleh pelajar dan pengajar yang benar-benar memahami keperluan warga pusat pengajian tinggi, maka mahasiswa dapat belajar dalam persekitaran yang lebih baik, dan seterusnya meningkatkan kesedaran politik mereka melalui proses yang demokrasi dalam kampus.

校园民主

我们要求把校园 民主归还给大专院校。相较于《大专法令》赋予高教部对大专院校的绝对管辖权,大专院校更应该拥有以学术为出发点的自我管理权,以校园民主取代《大专法令》 的变相独裁。让了解自身需求的师生共治大专,以提供大专生更好的学习环境,更能通过实践民主而贯彻政治醒觉。

MASYARAKAT DAN PERSEKITARAN社会环境

PENGLIBATAN POLITK DARI BAWAH KE ATAS 

Kami membantah polisi kerajaan yang kurang mendengar pendapat rakyat. Sistem politik dari atas ke bawah telah mengabaikan kepentingan penglibatan demokrasi. Kerajaan berslogan “rakyat didahulukan” dengan mengabaikan pendapat rakyat adalah tidak berkesan tentang polisi yang dikatakan memihak rakyat. Oleh itu, kami meminta kerajaan mengadakan dialog atau forum secara terbuka supaya rakyat yang berlainan bidang dan lapisan dapat menglibatkan diri dalam membuat keputusan bagi membina sistem politk dari bawah ke atas.

从下到上的政治参与

我们反对政府缺 乏征求民意的政策。由上到下的单方面政治制度,轻视了民主参与的重要性。政府在提倡“以民为本”时,却忽视人民的意见,没有人民心声的利民政策是无效的。 因此我们要求政府以公开对话讨论等参与形式,让各领域阶层人士参与,并由人民做选择以打造从下到上的政治参与度。

KEBEBASAN MAKLUMAT

Rakyat menglibatkan diri dalam membuat keputusan dengan lebih effisien bersama kerajaan jika menerima maklumat yang mencukupi. Hal ini juga akan meningkatkan permikiran berdikari dan kritik. Oleh itu, kami meminta kerajaan mengumumkan segala informasi yang berkaitan dengan rakyat iaitu memansuhkan Akta Rasmi Rahsia dan menggubal Akta Kebebasan Informasi. Perbelanjaan agensi kerajaan ditanggung oleh rakyat, oleh itu informasi kerajaan adalah dimiliki oleh rakyat, kerajaan hanya mengurus dan menyimpan informasi. Rakyat mendapatkan informasi daripada kerajaan merupakan hal yang berpatutan.

资讯流通

充分的资讯可以 使人民能有效地参与政府的决策工作,并提升人民的独立思考与批判思维。因此我们要求政府公开所有与公众利益相关的资讯,即废除《官方机密法令》并成立《资 讯自由法》。政府机关的开销由人民负担,所以政府资讯是属于人民,政府只是负责管理与保管资讯,而人民向政府获取资讯应是理所当然的。

PENOLAKAN POLITIK PERKAUMAN

Politik perkauman merupakan musuh utama rakyat yang bersatu padu dan menghalang kemajuan negara. Ia juga mengakibatkan rakyat menjadi irrational. Justeru itu, kami membantah politk perkauman menjadi taktik parti politik.

拒绝种族政治

种族政治是大马各民族团结的首号敌人,是限制国家发展的罪非祸首,是让人民失去理智的导因,所以我们坚决反对种族政治,反对种族被政党作为控制人民的手段。

PENGLIBATAN DIRI DALAM POLITIK 政治参与

KEMBALIKAN AUTONOMI PELAJAR

Justeru, dengan tegasnya kami menyeru agar AUKU dimansuhkan untuk mengebalikan autonomi pelajar. Pendidikan kini bukan sahaja harus menekanan teori tetapi harus juga menitikberatkan praktikal. Kewujudan autonomi pelajar memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mempraktiskan ilmu yang dipelajari. Mereka akan lebih prihatin, mengambil inisiatif dan bertanggungjawab dalam hak bersama.

归还学生自治权

因此,我们强烈要求废除《大专法令》以归还校园内的学生自治权。现今教育不独讲究理论,并重知识应用,学生自治可为修身伦理的实际应用,通过管理校园,可以培育大专生的责任感,对于公共权益,可以培养成主动的兴趣,对于公共的责任,可以培养成承担的能力。

KEMBALIKAN HAK PENGLIBATAN POLITIK MAHASISWA

Kami juga menyeru agar hak penglibatan dalam politik mahasiswa dikembalikan. Mengikut Perlembagaan, semua warganegara yang berusia 21 tahun ke atas mempunyai hak penglibatan dalam politik. Namun, AUKU telah meyekat kebebasan berpolitik mahasiswa yang dinyatakan dalam Perlembagaan. Kementerian pengajian tinggi harus memandang politik sebagai sesuatu yang positif kerana penglibatan politik dapat melahirkan mahasiswa yang berfikiran matang, dan bertanggungjawab atas segala kelakuannya.

归还学生政治参与权

同时我们也强烈要求归还大学生政治参与权,宪法保障所有21岁以上的公民拥有参与政治的权利,然而《大专法令》却限制了大专生的政治参与权。高教部长应该正面诠释政治参与,政治参与可让大专生更有成熟的看法,并对自己的行为负责。

Posted by SMM 17 September 2010

0 comments

Post a Comment

Subscribe here

'Kepada Cendekia Solidar' - Sajak A Samad Said Khas Buat SMM

Mahasiswa Bangkit !!!

Lagu Perjuangan

Perjuangan Mahasiswa

Program Mahasiswa

Program Mahasiswa

Twitter SMM

Suara AndaKolumnis

Followers